Děvče?!

8. září 2009 | 21.29 |
› 

Narození a otázka výchovy maličké arcivévodkyně

(5. 3. 1855 Vídeň, Rakousko - 29. 5. 1857 Buda, Uhry)

 Po narození rozkošné dcerušky měla Sisina tchyně Žofie co dělat, aby zkryla veliké rozhořčení a zklamání z narození dívky. Tolik si přeci přála následníka trůnu! Jenže přes všechnu tchyninu starostlivost chybí Sisi její matka Ludovika, kterou údajně k porodu její dcery do Vídně nepozvali. Pravdou ale nejspíš bude, že Ludovika nechtěla brát ústřední postavení na dvoře své sestře, o níž mluvila jako o duší všecha její lásku k mladému císaři považovala zanádherný vztah, který nechtěla za žádnou cenu narušit.

 Zanedlouho přišel do Possenhofenu dopis od novopečené matky:Moje malá je skutečně již velmi milá a působí císaři a mně nekonečně mnoho radosti. Zpočátku mi připadalo opravdu zvláštní, že mám vlastní dítě; je to docela jako nová radost, a malou mám také celý den u sebe až na chvíle, kdy ji berou na procházku, což je při krásném počasí často možné.

O novorozenci psal mimo jiné list Die Presse na titulní stránce:Právě ve 3 hodiny 40 minut ohlásilo dunění 21 dělových výstřelů šťastnou událost, na niž Vídeň a celá monarchie čekala s nejvroucnějšími přáními a upřímnými modlitbami věrných srdcí. Její Veličenstvo, naše nejmilostivější císařovna, porodila arcivévodkyni a stav urozené matky i novorozené princezny je vzhledem k okolnostem zcela uspokojivý.

Křest maličké se stal velikou událostí. Přísný dvorský ceremoniál určoval, kdo ponese dítě z císařského apartmá, komu je na prahu předá, kolik dvořanů a v jaké dvorské hierarchii je bude provázet do kaple, jak se křtěné dítě musí držet nad křtitelnicí, a spoustu jiného.  Její kmotrou byla arcivévodkyně Žofie, císařova matka.

Děvčátko dostalo ve dvorním farním kostele jméno Žofie Friederika Dorothea Maria. Alžbety se však nikdo neptal na souhlas, zda se může její první dítě jmenovat stejně jako tolik nenáviděná tchyně.

 Názory na výchovu holčičky však byly u obou ženy naprosto rozlišné. Žofie pokládala za naprostou samozřejmost vzít vše do vlastních rukou a vychovávat malou podle přísného španělského dvorního ceremoniálu. Vedle jejího pokoje byla umístěna "dětská komora"( 2. patro Leopoldova křídla v Hofburgu, přímo nad komnatami císařského páru). Své rozhodnutí zdůvodnila vhodnou polohou místnosti, zejména tím, že zde dopadá více slunečního světla a tím pádem je tento pokoj daleko vhodnější pro zdraví dítěte. Samozřejmě to byla je záminka. Chtěla-li Alžběta vidět své dítě, nejen že musela vystoupit o patro výš, ale hlavně se musela smířit s tím, že s dítětem nikdy nebude o samotě. Zde byl vždy přítomen personál, tchyně, někdy dokonce i cizí lidé, které arcivévodkyně pozvala, aby se na dítě přišli podívat. Nikdy nemohla být s dceruškou v klidu sama a mazlit se s ní. Vždy ji někdo sledoval.Mladá císařovna se musela prozatím chtě nechtě podřídit.

 Chůva byla taktéž vybrána bez Alžbětina souhlasu a vědomí. Žofii stačilo, že je madame Weldenová vdova po zasloužilém důstojníkovi, který se proslavil při potlačení vzpoury v Uhrách a jemuž byl císařský dům zavázán za jeho služby. Arcivévodkyni vůbec nevadilo, že tato bezdětná baronka neměla ani tušení, jak se s dětmi zachází.

 František Josef byl šťastný. S radostí posílal matce novinky o malé. Např. 9. června psal z Laxenburgu:Malou včera očkovali a cítí se velmi dobře. Před komáry ji chrání síť  na jejím malém kočárku. Tím více jimi trpíme my. Navrhl jsem Sissi, aby během mé nepřítomnosti navštívila svou rodinu v Possenhofenu. Odcestuje tam za 10 - 12 dní a zůstane tam jen 8 dní, aby malou neopustila nadlouho. Koncem června 1855 tedy opustila Vídeň a odjela za rodinou do milovaného Possi na Starnberském jezeře.

7. srpna obdržela arcivévodkyně další dopis z Laxenburgu: Je nám velmi dobře a malá byla zvláště dnes velmi veselá. Neustále výská a velmi ji zaměstnává strkání nohy do úst a její cumlání. Zdá se, že má velké gymnastické nadání. Se Sissi líbáme Vám a otci ruce a zůstávám Váš věrný syn František.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře